Daune materiale sau prejudiciu material: Afla totul despre daunele si prejudicile materiale

Prejudiciul material. Structura lui. Art 1084 cod civil stabileste ca prejudiciul material cuprinde sau poate cuprinde doua elemente: pierderea suferita si beneficiul nerealizat.

Textul este scris in materie contractuala, dar prin generalitatea redactarii el acopera intreaga arie a raspunderii civile, inclusiv cea delictuala.

Pierderea patrimoniala suferita consta dintr-o diminuare a valorilor active din patrimoniu, iar beneficiul nerealizat consta din lipsirea activului patrimonial de o sporire care ar fi intervenit daca nu s-ar fi savirsit fapta ilicita.

Este pierdere efectiva sau reala distrugerea ori stricarea unui lucru care formeaza obiectul unui drept, sau care se afla numai in posesia celui pagubit.

Prejudiciul material se poate infatiºa si sub forma beneficiului sau câstigului nerealizat. De asemenea, prejudiciul patrimonial al persoanelor fizice se poate infatiºa ca un cistig nerealizat, in cazul pierderii totale sau partiale a veniturilor din munca.