Fondul de protectie a victimelor strazii

Fondul de Protectie a Victimelor Strazii-F.P.V.S. intervine in calitate de Organism de plata a despagubirilor in interesul persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule, in conditiile prevazute la CAP. 2 „Atributiile Fondului in calitate de organism de plata a despagubirilor” din cadrul Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii puse in aplicare prin ORDINUL Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.127/2006.
Rolul si conditiile generale de interventie:

  • garanteaza, in conditiile legii, despagubirea persoanelor care au suferit prejudicii in urma unor accidente produse de autovehicule neasigurate sau neidentificate si despagubeste persoanele prejudiciate daca acestea nu sunt despagubite de cei care le-au prejudiciat; nu este necesar ca persoanele pagubite sa faca dovada ca au intreprins demersuri pentru recuperarea prejudiciilor de la persoana vinovata;
  • daca accidentul cauzator de prejudicii a fost provocat de un vehicul neasigurat, din categoria celor pentru care legea din Romania prevede obligativitatea incheierii asigurarii R.C.A., se garanteaza si se platesc despagubiri atat pentru daune materiale cat si pentru vatamari de persoane si decese; pentru daune materiale nu se garanteaza si nu se despagubeste o parte din dauna de100 Eur/echivalent in lei, care reprezinta fransiza ce ramane in sarcina persoanei pagubite;
  • daca accidentul cauzator de prejudicii a fost provocat de un vehicul neidentificat, din categoria celor pentru care legea din Romania prevede obligativitatea incheierii asigurarii R.C.A., regula este ca se garanteaza si se platesc despagubiri numai pentru vatamari de persoane si decese; pentru daunele materiale produse prin accidente de vehicule neidentificate, se garanteaza si se platesc despagubiri numai daca in accident, cel putin o persoana a suferit vatamari care sa necesite pentru vindecare mai mult de 60 de zile de ingrijiri medicale; fransiza ce ramane in sarcina persoanei pagubite pentru daune materiale in aceste cazuri este de 500 Eur/echivalent lei; prin accident provocat de un vehicul neidentificat, se intelege acel accident in care vehiculul agresor a intrat in coliziune directa cu persoana accidentata sau cu bunul pe care l-a avariat, dupa care a parasit locul accidentului.
  • dreptul persoanelor prejudiciate prin accidente de autovehicule cu autor neidentificat sau care nu erau asigurate R.C.A., de a beneficia de despagubiri precum si cuantumul despagubirilor, se stabileste cu respectarea stricta a prevederilor legislatiei aplicabile in functie de data si de locul producerii accidentului;
  • persoanele care pot beneficia de despagubiri, sunt cele prevazute de legislatia in vigoare la data producerii accidentului;