Gestione Sinistri Srl ofera consultanta si asistenta in vederea recuperarii daunei corecte. In numele clientului Gestione Sinistri Srl prin persoane cu drept delegate indeplineste orice acte de procedura fiscala, administrativa, civila, penala, indeplineste formalitati de orice natura in fata oricarei institutii de stat, persoana juridica de drept public si/sau privat care ar fi necesare in vederea indeplinirii parteneriatului dintre firma si client.

Gestione Sinistri Srl negociaza si incheie acorduri, intelegeri, tranzactii, conventii de plata etc., cu responsabilul civil si/sau cu garantul sau in cele mai bune conditii pentru client.

Gestione Sinistri Srl formuleaza,  redacteza, semneaza si sustine orice cereri de obtinere de informatii de la registrul comertului, administratii financiare, politie, parchet, arhiva electronica de garantii imobiliare, etc., precum si de la orice alte persoane juridice de drept public (locale si/sau cele centrale), persoane fizice sau juridice de drept privat, pentru si in legatura cu colectarea/recuperarea despagubirilor ce fac obiectul parteneriatului.

Gestione Sinistri Srl desfasoara activitatea in limita conferita de lege. Cand in calitate de persoana juridica nu poate executa o actiune angajeaza persoane cu drept (avocat)  pentru a duce la bun sfarsit parteneriatul.